top of page

"Và hắn tin, nếu mình viết với cả tấm lòng thì hôm nay, ngày mai, hay cả ngàn năm sau nữa, thế nào cũng có ít là một người ở đâu đó, nói một ngôn ngữ nào đó, đón nhận với cả tấm lòng.

Và hắn viết, là viết cho những cõi người xa xôi ấy."

Hoàng Chính

Cảm ơn bạn ghé thăm.

Xin bấm vào hình bìa sách hoặc tên tác phẩm

để đọc hoặc nghe truyện qua giọng đọc của tác giả

ITốt nghiệp Y Khoa Sài Gòn 1978

 Định cư tại Canada từ 1983

 Cộng tác với nhiều tạp chí văn chương 

 Việt ngữ ở hải ngoại

Liên lạc: chinh2@hotmail.com

001_mua thu hoang duong.jpg
010_thu%20tinh%20viet%20muon_VN_edited.j
008_tinh o dai bac.jpg
013_va khong ngay nao toi thay hinh toi.
012_loi%20nguyen%20o%20the%20gioi%20ben%
009_mot%20doan%20trong%20thanh%20kinh_ed
006_viet%20cho%20me%20o%20que%20nha_edit
005_tinh%20khuc_edited.jpg
004_loi to tnh da cu.jpg
003_mua thu cuoi cung.jpg
007_may song cung loi.jpg
002_nua dem nghe me tho dai.jpg
010_thu%20tinh%20viet%20muon_Canada_edit
011_dem, tung manh.jpg
014_thanh ca hong.jpg
Works
Bio
In The Press
News and Events

Văn Học Thế Giới

Contact
bottom of page