004_loi to tnh da cu.jpg

Rác 
Lưng Chừng Cơn Mộng 
Nhện Ơi, Nhện Hỡi... 
Cuối Đường Khổ Nạn 
Kiếp Sau 
Dừng Lại Ở Nụ Hôn 
Số Phận Đẩy Đưa 
Xuân Thái Bình 
Lời Tỏ Tình Đã Cũ 
Trí Nhớ Của Loài Chim 
Đào Nhí 
Về Cõi Trầm Luân

Tập truyện

Văn Mới (Hoa Kỳ)

Xuất bản 2000