top of page
001_mua thu hoang duong.jpg

Những bài thơ học trò. 

Nhờ máy chữ trong Tổng Y Viện Cộng Hòa, đánh máy trên giấy stencil, bỏ dấu tay và nhờ người quen in ronéo trong

Đài Truyền Hình Sài Gòn.

Tự trình bày, cắt, dán và đóng tập

cuối năm 1968.

Dạo ấy, chỉ dám tặng một người mà bây giờ đã quên mặt, quên tên.

bottom of page