top of page
007_may song cung loi.jpg
Cô dâu trại Hong Kong.jpg

"Mấy Sông Cũng Lội..." Truyện dài, khởi đi từ một bản tin ngắn và một bức hình nhìn không rõ mặt của một cô dâu Việt tỵ nạn, trong trại cấm ở Hong Kong.

Văn Mới xuất bản

Hoa Kỳ 2003

bottom of page